گربه مشهدی و گربه تهرونی…!! (۱)

_ گربه مشهدی: وَخه یَره از سر راه ماخام رَد بُرُم قِشَنگ…!! مُوععععععععوُوُوو…!!

_ گربه تهرونی: از اونطرف برو عزیزم راه که هست…!! می یو..!!

_ گربه مشهدی: گربه کوجایی دِداش اِقَد شُجاعی…؟ چی لفظِ قِلَمَم حرف مِزنه چُسماره..!! عَزیزَم…!!!!! اوهوک …………بیگیر مُوره…! مُوععووو…!!

_ گربه تهرونی: من گربه تهرونَم …پامنار…! از آشنایی شما خوشبختم مَشدی…می یو..!

_ گربه مشهدی: یَره مُگم تا حالا ندیده بودُمِت ای طرفا …!! ما مُخلص گربه های تهرونَم هستِم دِداش…مَنذِرَت ماخام اگه بی ادبی کِردُم…مُوععععوووو…! حالا بیا برم خانِه ما…!! بیا برم جانِما…!! یک تیکه استخون پیدا مِره …!! ناهار در خِذمَت بشم…!! ها بُخدا…!! تارُف نِمُکُنُم به جان خودُم…!! بیا برم دِداش…!! مُوعووو….!!

_ گربه تهرونی: قربون مرامت مَشدی…راستش تازه از گرد راه رسیدم…!! داشتم میرفتم زیارت…!! گفتم یکی دوتا ازین کفترای امام رضا رو هم بزنم به بدن…!! می یو..!!

_ گربه مشهدی: بزنی به بَدَن…!؟ مُوع…عو…!! ؟

_ گربه تهرونی: یعنی هَپولی کُنَم دیگه…!! می یوتو..!!

_ گربه مشهدی: ها حالا فهمیدُم…!! کُ..سخُل جان نِری اونجه ها…!! ای خُدّامای حَرَم ک..ونِته پاره مُکُنَن…!! مَگه مِذارَن چپ نِگا کُنی به کِفتَرا…!! همچی با چوب جارو مِزنَن تو سرت که به جای ای لفظ قلم می یو…می یو کِردَن…!! عَر عَر کُنی…!! بیا برم او میلان بالایی موسا کوتَقی زیاده…!! همشانَم ک..ون گشادَن………!! یَکی بیگیرم اووَخ شما بزن به بَدن…!! یا فوقِش یَک چُغُک میگیرم شما بزن به بَدَن مویَم نِگا مُکُنُم …………….!! مو کوفت بُخُورُم…!! شما مِهمونی واجب تَری دِداش..!!

_ گربه تهرونی: ایشالله بیای تهرون جبران کنم مَشدی…!! راستی اسم شریف شما چیه با معرفت…؟ می یو…!!

_ گربه مشهدی: مو اسمُم پینجه طلا کِفتَر دوسته…!! اسم شما چیه دِداش…موعووو..؟

_ گربه تهرونی: کوچیک شما پیشول خان…!!

_ گربه مشهدی: یَره اسماتایَم قِشَنگه عین خوداتا…چی بوی خوبی مِدی پیشول خان…!! چشماتم خیلی قِشَنگه ها…اوف…!! یَره خواهره مادر…!! اَز سَقف برو بالا…!! لَعنت به شیطون…!! بیا برم پیشول خان…بیا که الان شب مِره دیگه موساکوتقی و چُغُک گیر نِمیه باید همه لیس بزنِم… بیا دِداش…!!

_ گربه تهرونی: بریم داااش…می یو…می یو…می یو…!! ( ادامه دارد )

Advertisements

72 پاسخ به ‘گربه مشهدی و گربه تهرونی…!! (۱)

 1. یره مسود ای دِفه بلند خِندیدُم.
  ای یرهِ‌گه پسرُم بِلد نیس مشدی صُبت کُنَه. در عوض ای دِداش کوچیکَمان که هم سِندوسال بچچَمانَه. یگ کم لات تشریف دِرَه (برعکس ما، هر چی نِنَه بابا پیرتر مِرَن بیخیال‌تر مِرَن)
  یگ بار که ای دو تا رِفتَه بودَن بیرون، ای دِداش ما وَر مِدِرَه به ای بچچِه ما مِگه که: بُرو یره ایجوری حرف نِزَن دیگَه جُلو بَقیَه، آبرومان رَ بُردی.
  خلاصَه ای طفلیَم بدجور سعی مِکِرد آبرو ای دِداش ما رَ نَبُرَه!

  حالا مُنتِظِرُم بیبینُم اینا چی جوری همدیگَرَ لیس مِزِنَن 😎

  1. یره، یره که فُش نیس اینجِه.
   بُگُم نررَه خر خوبَه؟
   یگ مِرتِکه گنده‌ای رِفتَه بِرِ خودش، کار و زندگی خودشَه دِرَه.

 2. آخ آخ که خدایی ای موساکوتقیا خیلی کون گشادن، 3 بار تا حالا با ماشین لِقَت شان کِردُم. چِمدِنِستُم که ای کسخلا یادِشان مِرَه که او پرا بِرِ چی چِسبیدَه به بِدَنشان!
  مثل ای آدمای مِرَض قندی که فکر مُکُنَن مامِلَشان فِقط بِرِ شاشیدَنَ 😎

  1. مخلصيم پسر بد:)

   موسا كوتقي ها قيافه معصوم و مظلومي دارن…!! هر وقت ميبينمشون راهم رو كج ميكنم تا نترسن بپرن…!! گرچه چشم سفيدن و نميپرن 🙂

   مگم تو كه مرض قند ندري كه دداش…دري ؟ 🙂

  2. یره گولِ اینا رَ نخور، اینا مَصوم نیستن، اینا کون‌شان گشادَه. خدا دو تا پر بِدَه، اووَخ نَپپِری!
   شکر خدا مِرَض قند نِدِرُم، ولی تو ای اوضا احوال وللا یادمان رِفتَه غیر شاشیدن دیگه چکار مِشَه باهاش کِرد 😥

 3. دِداش فِکر مُکُنم ای پینجه طلا کِفتَر دوسته نِظر بَد به پیشول خان دِره
  خیلی تارُف مِکرد باهاش بِره
  ادامشه بِزار ببینم صَحنِه دار شُد یا نِه
  ********************
  چَند وقت پیش مُخاستِم با بِچه ها بِرم سالُن بِره فوتبال ، یکی از بچه های پادگان هم گفت مَنم میام(تهرونی بود)
  مُویم آدرس دادُم ،اُویَم کُجا؟؟؟؟ شهرک طرق
  مو از خانَمان راه اُفتادُم اویَم از پادگان
  تو راه دلواپَسِش شُدم گُفتُم ای بچه سوسول تِهرونی رِه بِچه های طُرُق یک موقع اِذیت نِکُنَن!!!!
  اخرش به سِلامت رسید خدا ره شکر کِردُم
  برگشتنایَم تا پل عَسکَریه باهاش اُمَدُم تا با خیال راحَت ای بچه ره بِرسونُم پادگان
  امضا-بچه سیدی

   1. غلمان او دنیایم مال خودت پسر بد جان
    ما ازناش نِمِخِم از اوناش مِخِم
    امضا- بچه سیدی

   1. لِواط خانه که نیست ولی کم هم نِمیاره
    اگه تا حالا گذزت نیفتاده یه سر برو، باحاله
    یادُمَه تا چند وقت پیش هنوز صِندلیای اتوبوساش آهنی بود.
    امضا- بچه سیدی

   2. نِه یره مگِر دیوِنَه رِفتُم که بُرُم اونجِه!
    مگِر از کونُم اُه بِبَخشِن از جونُم سیر رِفتُم که بُرُم اونجَه؟ 😕

 4. با لهجه خراسانی بخوانيد… 😆

  نسخه کامل سکس مشهدي

  آخ و اوخ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!!

  ــ کُبرا بُدو بچه هاره باخوابون جاره بنداز…! بدو که دیر رَفت…!
  ــ چی دیر رَفت اَکبر اقا…؟
  ــ تو برو بچه هاره باخوابون …جاره بنداز…! یک دستی به سر و صورتت بیکیش تا بُگم…!

  …………….
  ــ همه خوابیدن کُبرا…؟
  ــ اصغر و مَمَد و غلوم رضا خوابیدن…! عِصمَت و عِفَت و فاطمه هم خوابیدن…ای جونُمَرگ رفته عُذرا نِماخوابه هر کار مُکُنُم…مِگه بره چی زود باخوابُم…ماخوام( فاصله ها )ره بیبینُم…!
  ــ بگو الان بابات میه با کمربَند سیات مُکنه…مِخی فاصله هاره بیبینی که بری سوار ماشینای مِردُم بری ابروماره بُبری ها…؟ برو دیگه…!
  …………
  ……………..
  ــ خوابید…؟
  ــ ها…خوب چیه حالا…چیکار دِری..؟
  ــ احمدی نِجاد به هر بچه ای که از امسال به دنیا بیه یک میلیون تومَن پول مِده…! سالی دوتا بچه اگه بیارم مِشه به عبارتی دومیلیون تومن…!
  ــ راست مِگی اکبر اقا…؟
  ــ بعله… اَصَن اَلان خیلیا مَمَر دَرامدِشا از هَمی راهه…سه چارتا زن گیریفتَن هَمَشا شیکما امده بالا…تازه چی… خیلی ها زَناشا سه چار قولو مِزایَن نونِشا تو روغنه…! شانس که نِدرُم که تو محض رضای خدایم که شده یکبارَم سه قلو بزایی…!
  ــ اکبر اقا مِخی بری زن بیگیری…؟
  ــ اگه تو سه قلو بیاری نه…وَگرنه……
  ــ مگی مُو چیکار بُکُنُم…؟ مو زمینُم…! تو تُخم خوب بکار مُو بار میارُم….! تو کِمَر نِدری تَخسیر مُویه…؟ تو قُوه نِدری یک شب سه تا تُخُم بکاری تَخسیر مُویه…ای ی ی ی ی….؟
  ــ حالا حرف نزن خِل و فِش نکن باخواب ماخام اِمشب به اُمید خدا و چاردَه معصوم سه تا تُخُم بکارُم شایدم چارتا… ای مِرتیکه که حرفش حرف نیست که… میبینی چار روز دیگه یک زّر دیگه مِزنه …چراغه خاموش کُن باخواب …! اخ و اوخَ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!!
  ــ نِمِشه…!! مُو خون دیدم اِمَشب اَکبر اقا…!
  ــ به زمین داغ بُخوری خروس بی مَحَل… اِمشَبَم وقت خون دیدَنه…! اَه..اَه…اَه…!! وَخه او تلفیزیونِه روشن کُن بیبینُم سِریال شروع رفته یا نه…وَخه…!
  آخ و اوخ نِکُنی بچه ها بیدار برَن…!! ( قسمت دوم )
  ــ اَکبر اقا جان بچه ها ره خوابُندُم ….!! جارَم اِنداختُم….!! بیا دیگه دیر رَفت…!
  ــ مگه مریض نِبودی تو…؟
  ــ خوب رََفتُم دیگه…! قِشَنگ رفتُم حَموم خودمِه شُستُم…نِمازُمَم خواندُم…او چُوی زنجفیلِه بُخور زود بیا دیگه…! راستی گفتی اَحمدی نجاد بره هر بچه چقَد پول مِده…؟
  ــ گه خورده هرکی گفته احمدی نِجاد پول مِده…!!
  ــ خودت که گفتی اکبر اقا جان…!
  ــ مُو گه خوردُم… ! ای پدر سگ به اسم پول دادَن به بچه ها پونصد میلیارد تومن گریفته ولی نِمِده که پُفیوز… مِگه بره بچه ها تو حساب بانکی پول مِذارَن هیجده سال دیگه بچه ها خودشان فقط مِتِنَن وَردارَن… بوزَک نِمیر باهار میه کومبُوزه با خیار میه…! یکی نیست بگه قُرُندَنگ..!! تو هیجده ماه دیگه اَصن هستی که حرف از هیجده سال دیگه مِزنی…؟ تازه هیجده سال دیگه با ای یک میلیون تومن یک دست کت شلوارم نِمِدَن…!! خوب بود زود فهمیدم به طِنافِ ای مرتیکه نِرَفتُم تو چاه…ای مُرده شور بُرده جز نِکبت و بدبختی چیزی نِدره بره ما…خاک تو سر مو که رفتُم رای دادم بهش…خاک عالم…!!
  ــ خوب حالا ولش کن… چوییت یَخ کِرد بُخور پاشو بیا…بیا دیگه الان صُب مِره…!
  ــ برو امَدُم…!!
  ــ راستی اَکبر اقا جان قبض اب و برق و گاز امِده رو هَمَش نویشته اِخطار قطع..!! گذاشتُم رو طاقچه…چی گیرون رفته…!! مَمَد اقایَم امِده بود دَم دَر گفت اجاره خانه سه ماه عَقِب افتاده خالی کُنِن…!! چاه مُسترابَم پُر رفته..! برنجمایَم تِموم رفته…! روغَنَم نِدِرم…!
  ــ ای خدا لعنتت کنه خروس بی محل…حالا وَخته ای حَرفایه…!! خوابید ای لامَصَب…خوابید…!! 🙄

 5. داش مسوود تيارت دري بازي مكني مگه؟
  قبلنا اي جوري ننوشته بودي! منظورم خياليه !
  خيلي باحال بوود

   1. حالا ما یگ چیزی گفتِم، تو باید ضایَمان کُنی؟ اصلاً تو از کوجا مِدِنی؟ مَگر مِشناسی مو رَ؟

 6. دست مریزاد شاتوت خان! بعد یکی نیست به این پیشول خانم [مگه خانومه!!!؟] بگه شما همون موشهای تهروون رو بخور نمیخواد بیای کفترای مشهد رو بخوری!

  1. خوارج جان، دِری خارج مِزِنیا!
   چکار دِری خانُم بودَه یا آقا، مهم ای‌یَ کِه بِرن یگ چُغُک بیگیرن شب بخورن و تا صب همدیگَه ر لیس بِزِنَن. لیس زِدن دو تا گربَه مَگر منکراتیَه؟

 7. هِی مو مُگُم شما برای نوشتن رمان خوبی هی بگو نه! اصلا از شوخی گذشته بیا یکسری از همین نوشته های وبلاگت رو یه دستی به سر و رویش بکش در یک مجموعه چاپ کن

 8. لطفا هر کسی که با نظر من در بالا موافق یا مخالفه یک حالی به این شصتهای ارزشی بده [ Rate This ] کارهای مجوز و چاپش رو هم خودم برات پیگیری میکنم

 9. مسعود جان دیوانه بود خیلی خندیدم ..خوشحالم برگشتی خسته شدم از بس اومدم و پست جدید ندیدم
  جزاین خوشحالم سرحال شدی چند وقت بود مطلبات شادی و شور قبل رو نداشت که نشون میداد ظاهرا خودتم شاد نیستی (مدیونی فک کنی من روان پزشکم یا فضول ) بهرحال ممنون عزیز شاد باشی

 10. سلام
  خیلی قشنگ بود. ولی هرجور فکر میکنم میبینم بهترین مطلب این وبلاگ «بیا سولاخای دماغمه تمیز کنه». بهترین خاطره هم شراب گذاشتن تو جبهه و … .
  آقا دمت گرم

 11. چقدرجالبه که گربه های مشهد هم بلدند مشهدی حرف بزنندهم مثل بچه مشهدی هازرنگ و تیزتشریف دارند!!!

 12. سلام. کلا معرکه ای. من مطالب این سایت رو در قالب ایمیل دریافت میکردم و نمیدونستم وبلاگ به این جالبی هست. دمت گرم

  1. یه کار خوب که میتونی بکنی اینه که reply all کنی به همه اون لیست و آدرس سایت رو بدی.
   واسه من که هرزچندگاهی ازین ایمیلا میاد همین کارو میکنم که بیان سرچشمه به جا اینکه تو بطری مطالب رو بگیرن 😎

 13. فکر میکنم همهء گربه های مشهداز تهرون ان آخه همشون میگن میوو میوو نه موعووموعوو….شایدم گربه های محلهء ما تهرونی ان D:

  1. تو همی فصلایَه که گربَه‌های نر هَمَه جا مِشَن گربه مِشد و هیییی مِگَن مَعَوووووو
   ای گربَه‌های مادَه‌یَم هی لاکردارا کلاس مِذارَن و ای گربَه نرا یَم هی سرو صدا را مِندازَن.

  1. اووَه خیلی عقبی دِداش، حالا دیگَه هَمَه جا کارتی رِفتَه.
   کو دوزاری که حالا دِری سر کج و راستش بحث مُکُنی؟

  2. موسی کو تقی = یاکریم
   چغک= گربه
   دیگه چی میخوای بدونی؟؟

   راستی مسعود…نمیدونم چه ربطی داشتا ولی یاد خدم افتادم که بچگی هام با خودم شطرنج بای میکردم و همیشه طرف یکی از مهره ها رو میگرفتم تا ببره…نکنه طرف گربه مشدی بشی و ترتیب تهرونیه رو بده پدرشو در آره :mrgreen:

   1. مرمر جان موسی کو تقی با یا کریم فرق داره …. موسی کو تقی همون قمریه اما یا کریم یه چیزی بین قمری و کفتر چاهیه …یه کم کمیابه ولی اگه خوب دقت کنی پیدا میکنی …خیلیا همین اشتباه رو میکنن …

   2. ممنون از توضیحت…اما من همشونو گنجشک میبینم..اینیم که گفتم یاکریمه فقط از این و تون شنیدم خود یاکریم رو هم نمیشناسم چه برسه تفاوتش با قمری و کفتر چاهی :mrgreen:

 14. مخلصم مسعود جان!
  رد سايتته گيريفتن زدن فيلترش كردن خاك بر سرا!
  آدرس جديد ره اطلاع رساني كن لطفا.

 15. سلام داداش همیشه میام و بهت سر میزنم چون یکی از بهترین همشهریای وبی ولی امشب دیدم فیلتر شدی ، میخواستم بگم که خیلی مردی ، دمت گرم و لعنت به اونی که سایتت رو فیلتر کرده.

 16. خیلی‌ معذرت می‌خوام از کی‌ تاحالا ما تهرونیها شدیم پیشول؟ از کی‌ تا حالا مشهدی‌های میدونومو نیمیگوم ما تهرنیهارو دست میندازن. اگه جرات داری یه سر بیا پامنار تا آقا داداشم حالتو جا بیاره آنوقت ببینیم کیه پیشول

 17. درود بر شم، نوشته هاي شما روز به روز داره بي کيفيت تر ميشود. البته چندين بار گفتيد که براي دل خودتان مي نويسيد و مهم نيست ديگران چه مي انديشند. اگر اينگونه باشد، بر شما انتقادي نيست چون بر اساس دل خويش مي نويسي ولي اگر مي نويسي که ديگران را خوش آيد و يا خموش نباشي، بهتر است، دوباره نگري کنيد. با سپاس

 18. چي شده خفه خون گرفتي شاتوت خان؟
  تظاهرات اعتراض آميز ديروز مردم رو نديدي؟ كور شدي؟ يا لال كه هيچي ننوشتي؟
  نديدي چجوري دختر مردم رو با ضربات باتوم در سه راه راهنمايي لت و پار كردند؟ نديدي چطور مردم رو دسته دسته مي چپوندن توي اون قفس ها و مي بردن ناكجاآباد؟ نديدي يا خودت رو به نديدن زدي؟ يا اصلا نمي خواي ببيني؟
  حيفه لقب شاتوت براي تو! لقب تو رو بايد گذاشت سانديس توت … نوكرتوت … سياه توت… بدبخت توت
  فقط بلدي كس شعر بنويسي

  1. یره بد مَشدی، تو مثلِ ای که نِمِدِنی مسود فیلتر میلتر شکن کار نِمُکُنَه. چن بارَم گفتَه همینجاها. اینجیم فیلتر رِفتَه بود.
   نِمدِنُم دُرُس رِفتَه یا بِلَخِره یاد گیریفتَه ای فیلتر شکن رَ.
   حالا ای خوبَه که شُمایَم مخالف ای دولت دزد و بی‌شِرَفی ولی برچسب زِدَن از رو عصبانیَتَم خوب نیس بِرار

 19. mhs :
  مرمر جان موسی کو تقی با یا کریم فرق داره …. موسی کو تقی همون قمریه اما یا کریم یه چیزی بین قمری و کفتر چاهیه …یه کم کمیابه ولی اگه خوب دقت کنی پیدا میکنی …خیلیا همین اشتباه رو میکنن …

  بیخیال یره، کی گفتَه که موساکوتقی همو قمریَه؟! به نظر مو قمری یگ چیزه دیگَه‌یَه.
  حالا ای رَ وِلِش او «جان»ت بِرِ چی بود دِداش؟

 20. لعنتیا فیلترت کردن هم تو دیر به دیر میای هم ما… یه بلگ دیگه وا کن همینجوری بورو 3…4..5.. هر کدوم فیلتر شد ما عدد بعدیشو میزنیم :mrgreen:

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s